documentatie

Algemene informatie

Wat is cartostation?

cartostation is een webapplicatieplatform dat tools aanreikt voor het beheren, visualiseren en publiceren van ruimtelijke gegevens.

Deze tools zijn online beschikbaar, en kunnen gebruikt worden via speciaal ontworpen interfaces, die voor zoveel mensen toegankelijk zijn.

De basisapplicaties van cartostation maken het mogelijk om op een eenvoudige manier kaarten met legendes online te publiceren en ze te integreren in websites van derden.

cartostation is een software onder vrije licentie (AGPL v3), waarvan de code hier beschikbaar is: [https://gitlab.com/atelier-cartographique/carto-station](https://gitlab.com/atelier-cartographique/carto-station](https://gitlab.com/atelier-cartographique/carto-station)

cartostation wordt momenteel gebruikt onder de naam Geodata door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu en Perspectief.Brussel).

Filosofie van het project

cartostation wordt ontwikkeld met aandacht voor de context van het gebruik ervan, zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de organisaties.

Op het niveau van de individuele gebruiker is het doel om de toegang tot tools voor de verwerking van ruimtelijke gegevens te vergemakkelijken. Geomatica en cartografie zijn complexe domeinen, waar veel gegevens elkaar kruisen (wetenschappelijk, visueel, politiek, technologisch, enz.). Eén van de belangrijkste ambities van cartostation is het verlagen van het technische niveau dat vereist is om deze domeinen te begrijpen en erin te werken.

Op het niveau van een organisatie speelt cartostation, als informatiesysteem, een belangrijke rol omdat het bijdraagt aan de structurering, verwerking en publicatie van informatie, zowel intern als extern.

Deze positie van het informatiesysteem, dat vaak bijzonder gevoelig ligt en invloedrijk is binnen organisaties, nodigt uit om gevoelige en aangepaste perspectieven te bieden.

Om deze uitdagingen aan te gaan, worden twee strategieën gecombineerd.

Ten eerste is cartostation voorstander van een architectuur die grote tools opdeelt in specifieke toepassingen, die lichter en minder complex zijn om te begrijpen dan één grote algemene applicatie.

Vervolgens wordt een belangrijke plaats gegeven aan het ontwerp van de interfaces, en ruimer, voor het ontwerp van het proces van (co)creatie van de tools. Dit luik vindt plaats aan het begin van de productieperiode van de applicaties, in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, om een toolset te produceren die in contact blijft met de noden van en aangepast is aan de vaardigheden van de eindgebruikers.

Deze manier van werken is relevant gezien er innovatieve tools gecreëerd worden voor veel gebruikers binnen grote organisaties: toekomstige gebruikers van het platform - technofielen en minder technofielen - kunnen het project vanaf het begin volgen en er een globaal idee van krijgen.

Als ruimtelijk informatiesysteem postioneert cartostation zich als een ondersteunende tool, die zijn gebruikers capabel wil stellen tegenover dit technologische instrument. Door deze specifieke aandacht voor de gebruiker te combineren met de technische kwaliteit van de ontwikkeling ervan, kan cartostation aan de hand van de technologische en organisatorische tools ook meer structurele overgangen begeleiden binnen organisaties die het gebruiken.

Toepassingen en modulariteit

cartostation is gestructureerd in twee delen: een eenvoudige kern, gekoppeld aan een ruimtelijke databank, en een reeks applicaties met verschillende functies.

Naast de bovengenoemde voordelen van het gebruik ervan, maakt deze modulaire architectuur een grote ontwikkelingsflexibiliteit mogelijk en bevordert ze de creatie van tools die makkelijk toegankelijk zijn ten aanzien van de inherente complexiteit van de verwerking en visualisatie van ruimtelijke gegevens.

De kern van de software is dus bedoeld om licht te zijn, om het onderhoud en de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken. Terwijl de toepassingen die eraan verbonden zijn, elk deze logica van compactheid volgen, biedt het de gebruikers eenvoudige en duidelijk geïdentificeerde tools, en de ontwikkelaars een leesbaar en gecompartimenteerd platform.

Sommige toepassingen zijn generiek en voldoen aan gemeenschappelijke behoeften (het maken van kaarten, visualisatie, enz.), terwijl andere toepassingen eerder ontwikkeld zijn om aan meer specifieke behoeften te voldoen.

De toepassingen worden geactiveerd wanneer ze worden ingezet.

Open-source ontwikkeling

cartostation wordt verdeeld onder de AFFERO GPL 3 gratis licentie: https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html

De broncode voor cartostation is hier beschikbaar: https://gitlab.com/atelier-cartographique/carto-station

Het feit dat de ontwikkeling onder een dergelijke licentie plaatsvindt, biedt meerdere voordelen. De belangrijkste zijnde dat de geproduceerde tools in het publieke domein blijven, evenals de toekomstige evoluties of afgeleiden ervan, onder haar licentie.

Daarnaast zijn de gebruikers van cartostation niet gebonden aan Atelier Cartographique voor de toekomstige ontwikkeling van het platform en kunnen nieuwe ontwikkelingen de gehele gebruikersgemeenschap ten goede komen, mits ze voldoende generiek zijn.

Deze situatie nodigt ons ook uit om na te denken over het bundelen van middelen voor algemene verbeteringen van cartostation.

Tot nu toe werd de ontwikkeling van cartostation voornamelijk uitgevoerd door Atelier Cartographique, in sporadische samenwerking met Champs Libres en Spec uloos, en geniet het de ondersteuning van Leefmilieu Brussel.

De meeste ontwikkelingen werden uitgevoerd in het kader van opdrachten voor Leefmilieu Brussel, Perspective.brussels en APERe.