documentatie

Beste praktijken en grafische richtlijnen

Introductie

De beste praktijken en grafische richtlijnen zijn bedoeld om de productie van kaarten die bestemd zijn voor publicatie binnen de gewestelijke administratie van perspective.brussels te vergemakkelijken en te harmoniseren. Het belangrijkste doel van deze gids is om samen een duidelijke en aantrekkelijke kaartatlas te maken.

Algemene hulp bij de Studio applicatie is beschikbaar op de pagina studio.

Een nieuwe kaart maken

illustration

Titel

Harmoniseren van kaarttitels.

Foto

Deze foto is ook te zien in de atlas, ter illustratie van de kaart, in het Frans en het Nederlands. Kies een beeld dat visueel past bij de andere visuals. Geef de voorkeur aan het gebruik van foto’s die representatief zijn voor het grondgebied of voor situaties van Brussel.

Beschrijving

Beschrijf de inhoud van de kaart zo duidelijk en beknopt mogelijk. Vermeld, indien mogelijk, de bron van de afbeelding.

Vertaling

Vertaal de titel, beschrijving, legendalabels en individuele blad aangezien het platform tweetalig is.

illustration

Gerelateerde kaarten

Koppel de kaart indien mogelijk aan andere kaarten om een ​​thematische subatlas te maken. Bij het navigeren in de atlas tussen gekoppelde kaarten wordt de weergave behouden. Hierdoor kan een gebruiker gemakkelijk overschakelen van de ene kaart naar de andere en van het ene stuk informatie naar de andere.

Bovendien kunnen de gegevenslagen in de gekoppelde kaarten automatisch worden gedownload wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd, waarmee gegevens uit een specifiek gebied worden geëxtraheerd.

Links

Voeg links toe om de kaart te contextualiseren, in het bijzonder links naar de webpagina van perspective.brussels.

Style

Er worden twee kleurenpaletten gedefinieerd, gebaseerd op de kleuren van het grafisch handvest van perspective.brussels:

Dit maakt het inderdaad mogelijk om de belangrijke elementen van de kaart visueel te markeren, terwijl de leesbaarheid behouden blijft.

Achtergrond

Geef voor de contextelementen van de kaart de voorkeur aan sobere kleuren van het grafische handvest.

Vooraf bepaalde elementen

Naam Legendelabel Stijlinstellingen Stijl
Gemeenten limites-2
Grenzen
mun Lijnbreedte: 1 px
Lijnkleur:
Donker terracotta
R86 G40 B33
#562821
Wijken limites-1
Geen legendelabel
district Lijnbreedte: 1 px
Lijnkleur:
Donkergeel
R86 G40 B33
#562821
Water env-1
Leefmilieu
water Opvulkleur:
Blauw
R91 G187 B238
#13BBEE
Groene ruimten env-2
Geen legendelabel
green Opvulkleur:
Donkergroen
R69 G116 B55
#457437

Andere elementen van de achtergrond, met de kleuren van het grafische handvest

Surfaces Stijlinstellingen Stijl Overzicht
Surface 1
arcering van 45° met de kleur
Handvest terracotta #D95A49
zru Arcering: 45°

Opvulkleur:
Terracotta
R217 G90 B73
#D95A49
Lijnbreedte: 1px
surface-view-1
Surface 2
arcering met de 4de
secundaire kleur,
donkergeel #987A15
surface-2 Arcering: 135°
Opvulkleur:
Donkergeel
R86 G40 B33
#987A15
Lijnbreedte: 1px
surface-view-2
Surface 3
arcering met de kleur
terracotta van de handvest #D95A49
surface-3 Arcering: 90°
Opvulkleur:
Donker terracotta
R86 G40 B33
#562821
Lijnbreedte: 1px
surface-view-3

Projecten

Legendetype Goede praktijk Geométrie Legende Overzicht
Enkel Gebruik een verschillende kleur per type informatie, ook als de lagen niet altijd tegelijk geactiveerd zijn Punten, lijnen, veelhoeken legende-1 apercu-1
Doorlopend Verschillende puntgroottes kiezen voor klassen Punten legende-2 apercu-2
Gecategoriseerd Gebruik verschillende kleuren voor elke categorie Punten, lijnen, veelhoeken legende-3 apercu-3
Bijzonder geval: overlappende punten Kies een vulsteek en een steek met een omtrek, in twee verschillende kleuren om de overlap zichtbaar te maken. Punten legende-4 apercu-4
Enkel Geef voor de superpositie van oppervlakken de voorkeur aan de twee onderstaande opties in plaats van de dekking te wijzigen. Het gebruik van arcering zorgt inderdaad voor een betere leesbaarheid. Veelhoeken
Bijzonder geval: overlappende oppervlakken
Optie 1
Twee soorten arcering met een verschillende hoek
Veelhoeken legende-5 apercu-5
Bijzonder geval: overlappende oppervlakken
Optie 2
Een gebied met arcering, en het andere gebied met alleen de omtreklijn Veelhoeken legende-6 apercu-6

Projectkleuren

Gebruik liever felle kleuren zodat de gepresenteerde informatie contrasteert met de contextuele elementen en de grijze achtergrond van het UrbIS-plan. De onderstaande kleuren zijn de meer verzadigde equivalenten van de kleuren van de handvest.

Nom RGB Aperçu
Felle terracotta R255 G62 B34 terracotta
Felle licht terracotta R255 G199 B185 pink
Blauw R2 G198 B255 blue
Rood R255 G28 B62 red
Geel R253 G195 B0 jaune
Paars R180 G40 B255 violet
Groen R38 G170 B0 green

De legende

Voeg een legende laag toe en geef het een stijl

Bekijk de animatie

illustratie

Vertaal de legendelabels

Vertaal ook de legendelabels, zodat de hele kaart tweetalig is.

Bekijk de animatie

illustratie

Toon de laag volgens het zoomniveau

Geef er de voorkeur aan de laag voor de wijken pas weer te geven vanaf een bepaalde schaal (hier 1/35000) om een betere leesbaarheid van de kaart op de regionale schaal mogelijk te maken.

Bekijk de animatie

illustratie

Wanneer de kaart in de atlas wordt bekeken, verschijnt de laag van wijken alleen op de fijnere schaal.

Bekijk de animatie

illustratie

Geef voor kaarten met veel punten ook de voorkeur aan het gebruik van de functionaliteit “laag weergeven volgens zoomniveau”, om twee verschillende niveaus te hebben, één voor de regionale schaal, en één voor de gemeentelijke of wijkschaal. Dit zorgt voor een betere leesbaarheid.

Bekijk de animatie

illustratie

Bekijk de animatie

illustratie

De legende organiseren

De legende toont de hoofdelementen van de kaart bovenaan, en de contextlagen onderaan.

Gebruik, indien mogelijk, één label voor elk legende-element en rangschik de elementen zo dat er geen verwarring kan ontstaan.

Vermeld de volledige naam van acroniemen in de legendelabel.

Bekijk de legende in de voorvertoning om te zien hoe die gepresenteerd zal worden wanneer de kaart in de atlas wordt gepubliceerd.

Kies tussen enkel, gecategoriseerde en doorlopende legende

Doorlopende legende

Met de doorlopende legende kunnen numerieke waardebereiken worden gecreëerd op basis van een kolom van de attribuuttabel van de laag.

Voorbeeld 1: een projectlaag indelen volgens het aantal woningen

Bekijk animatie

illustratie

Voorbeeld 2: Rangschikking van projecten naar aantal schoolplaatsen
Bekijk animatie

illustratie

NB: Vergroot indien mogelijk het laatste interval, zodat wanneer nieuwe projecten worden toegevoegd met een groter aantal plaatsen, verschijnen die automatisch op de kaart.

Maak het individuele blad

Voor elke legende-element moet een afzonderlijk blad worden aangemaakt. De informatie-eenheden die aan het individuele blad zijn toegevoegd, zijn diegene die uiteindelijk zichtbaar en downloadbaar zullen zijn in de atlas.

Hier zijn wat aanbevelingen voor de opmaak:

Bekijk de animatie

illustratie

De individuele bladeren moeten ook in beide talen (FR/NL) worden vertaald, aangezien sommige velden (naam, beschrijving) specifiek zijn voor één van beide talen.

Enkele voorbeelden van kaarten

Kaart met een puntenlaag (eenvoudige legenda)

illustratie

Kaart met gecategoriseerde punten, en gebieden

illustratie

Kaart met gecategoriseerde punten : Huisvestingsprojecten - huur of koop

illustratie