documentatie

metadata

illustratie

De metadata applicatie stelt u in staat om de meta-informatie van de cartostation datalaag te bewerken.

Een deel van deze meta-informatie kan automatisch worden gegenereerd (zie Admin documentatie), terwijl een ander, meer kwalitatief deel handmatig moet worden gecodeerd door de verantwoordelijken voor deze gegevens.

Noot: Deze toepassing werd voor het eerst ontwikkeld naar aanleiding van de INSPIRE-richtlijn (https://inspire.ec.europa.eu) in het kader van Leefmilieu Brussel. Het doel ervan zou algemener en zou het onderwerp van een specifiek onderzoek kunnen worden.