documentatie

atlas

Algemene informatie

Met atlas kunt u de kaarten bekijken die zijn gemaakt in de toepassing studio. Naast de traditionele kaartnavigatie, toegang tot de legende en de redactionele inhoud van de kaart, zijn er een reeks hulpmiddelen om de datavisualisatie te verfijnen.

Alle functionaliteiten zijn hieronder gedocumenteerd:

Basisnavigatie

Zoeken naar een kaart

Bekijk de animatie

illustratie

Het is mogelijk om de lijst met kaarten te filteren. De filter is actief op de titel van de kaart, en op de beschrijving ervan.

Navigeren op de kaart

Voor informatie over het navigeren op de kaart, zie de [documentatie over de kaartonderdelen]. (../component/map)

Toegang tot informatie over kaartelementen

Wanneer u op een element van de kaart klikt, wordt een fiche met een samenvatting getoond. Dit is de samenvatting van de informatie die aan het geselecteerde element gekoppeld is.

Deze samenvattingen zijn gemaakt door de auteur van de kaart, in de toepassing studio.

Legende en basiskaart (WMS)

De legende geeft de opmaak van gegevens weer die door de auteur van de kaart werd gemaakt. De legende toont enkel de gegevenslagen die zijn ingeschakeld.

Het is ook mogelijk om de legende van de achtergrond te bekijken, die meestal afkomstig is van externe diensten.

Thematische atlassen / Gekoppelde kaarten

Bekijk de animatie

illustratie

De auteur van de kaart kan ook naar andere kaarten van het platform verwezen hebben die er mee in verband staan, en die verzameld worden in de vorm van een thematische subatlas.

Deze worden dan gepresenteerd in de vorm van een lijst, en via een inverse link kan men terugkeren naar de oorspronkelijke kaart.

Gegevens en onderzoek

Het tabblad “gegevens en onderzoek” geeft toegang tot de gegevens die gebruikt zijn om de kaart samen te stellen.

Tonen of verbergen van een datalaag

Bekijk de animatie

illustratie

De verschillende gebruikte datalagen worden opgesomd en kunnen in- of uitgeschakeld worden door de bezoeker.

De legende wordt dan bijgevolg aangepast.

Bekijken van gegevens in tabelvorm

De gegevens zijn ook beschikbaar in tabelvorm.

Voor meer informatie over het gebruik van de tabel (filteren en ordenen van de gegevens), kan u de documentatie van dit specifieke onderdeel raadplegen.

Tabel: geef enkel de gegevens weer die zichtbaar zijn op de kaart.

Bekijk de animatie

illustratie

Het is mogelijk om in de tabel enkel de gegevens weer te geven die zichtbaar zijn op het scherm, dit is een eerste ruimtelijke filter.

Data-extractie door middel van een zoekopdracht

Een meer geavanceerde functie stelt u in staat om een bepaald gebied te tekenen en een volledig uittreksel te hebben van alle gegevens die in het selectiegebied aanwezig zijn.

De selectie doorkruist alle kaartlagen en kan worden uitgebreid naar gekoppelde kaarten.

Het is op deze manier zeer eenvoudig om gegevens te extraheren uit een volledige thematische atlas voor een bepaald gebied.

[automatische vertaling] De volgorde van de resultaten hangt af van de volgorde van de gekoppelde kaarten en de lagen in elke opgevraagde kaart.

Het resultaat kan worden geëxporteerd als .CSV en is beschikbaar in een opmaak die direct printen vanaf de resultatenpagina vergemakkelijkt.

[automatische vertaling] Tip: als de namen van de lagen technische identificatoren zijn, dan komt dat omdat deze lagen geen titel hebben in hun metagegevens. Het is mogelijk (en aanbevolen) om een begrijpelijke titel te definiëren via de metadata-applicatie.

Keuze van een ander achtergrondbeeld

Bekijk de animatie

illustratie

Als er op het platform alternatieve achtergrondbeelden zijn geconfigureerd, is het mogelijk om van het ene naar het andere plan over te schakelen om de gegevens in een andere context te bekijken.

PDF export van de kaart om af te drukken

Bekijk de animatie

illustratie

Een functie om de huidige kaartweergave als PDF-bestand te exporteren is beschikbaar in verschillende formaten.

Delen van de kaart

Bekijk de animatie

illustratie

Delen van een link naar de kaart

Een directe link naar de kaart is beschikbaar

Delen van een link naar de kaart, geprepositioneerd

Een directe link naar de kaart, geprepositioneerd ten opzichte van de huidige weergave, is beschikbaar.

Plaatsen van de kaart op een andere site

Er is een HTML-code beschikbaar om de kaart op een andere site te plaatsen.

Voor meer informatie over embedded kaarten kunt u de documentatie van de applicatie embed raadplegen.

Plaatsen van de kaart op een andere site, geprepositioneerd

Er is een HTML-code beschikbaar om de kaart, geprepositioneerd op de huidige weergave, op een andere site te plaatsen.

Voor meer informatie over embedded kaarten kunt u de documentatie van de applicatie embed raadplegen.

Meetinstrumenten: lengte en oppervlak

Bekijk de animatie

illustratie

Eenvoudige tools maken het mogelijk om metingen te verrichten.

Voor meer informatie over de tekenmogelijkheden op de kaart, zie de algemene documentatie van de kaart.

Instrumenten voor geolocatie

Lokaliseren van een punt aan de hand van zijn coördinaten

Het is mogelijk een punt te lokaliseren aan de hand van de coördinaten (EPSG31370 - Lambert72).

Verkrijgen van coördinaten via de muiscursor

Omgekeerd is het ook mogelijk om de coördinaten van een punt op de kaart te verkrijgen (EPSG31370 - Lambert72).

GPS localisatie

Een lokalisatiefunctie van apparaten is activeerbaar. Vervolgens wordt gevraagd om de applicatie toegang te verlenen tot de locatiegegevens van het apparaat.

Plaatsen van tijdelijke markers op de kaart en de bijbehorende kaarten

Voor sommige toepassingen kan het nuttig zijn om markers op de kaart te plaatsen.
Deze laatste blijven ook actief bij het navigeren tussen gekoppelde kaarten, waardoor het mogelijk is om naar één of meer plaatsen te wijzen en hun context te analyseren via verschillende kaarten.

Mobiele werking

De atlas-applicatie kan worden gebruikt op mobiele telefoons, en alle hierboven beschreven functies zijn ook beschikbaar in deze context.

Bekijk de animatie

illustratie