documentatie

studio

Met de applicatie studio kan u aan de hand van de beschikbare gegevens ondertitelde kaarten maken en publiceren.

Met de applicatie studio kan u eenvoudige, gecategoriseerde en doorlopende legendes maken, maar ook meer geavanceerde instellingen zoals het bewerken van beschikbare informatie per element uit de lagen van gegevens.

De gepubliceerde kaarten zijn toegankelijk in de applicatie atlas.

Redactionele algemeenheden

Creatie van een kaart, een lijst met kaarten en een statusindicator.

Het maken van een kaart gebeurt vanaf de eerste pagina.

Wanneer een kaart wordt gemaakt, wordt deze standaard opgeslagen als een draft. De opname wordt gemaakt terwijl de acties op de kaart worden uitgevoerd.

De lijst met kaarten toont alle kaarten van de gebruiker. Elke kaart bevat een indicator van de publicatiestatus (Published of Draft).

Voorvertoning / Publicatie / Publicatie ongedaan maken / Verwijdering kaart

Voorvertoning: Het is op elk moment mogelijk om een voorbeeld van de kaart te bekijken in atlas.

Publicatie van de kaart: Wanneer de kaart is gepubliceerd, is deze beschikbaar voor andere gebruikers van het platform in de atlas applicatie.

Publicatie van de kaart: De publicatie van de kaart kan op elk moment ongedaan gemaakt worden, het heeft dan de status draft.

Verwijdering van de kaart: De kaart kan na bevestiging worden verwijderd.

Categorieën toevoegen

Als er categorieën gedefinieerd zijn (het wordt door een administrator gedaan), is het hier mogelijk categorieën toevoegen aan de kaart. Het wordt dan in de kaartlijst gebruikt, waar het gefilterd kan worden op categorieën.

Titel, illustratie en beschrijving van de kaart

Om voor de hand liggende redenen van redactionele kwaliteit is het raadzaam om een titel aan de kaart te geven, evenals een illustratie en een beschrijving.

Vertaalstatus inhoud

Een indicatie van de status van de vertaling van de inhoud is aanwezig in de interface.

Combineren van kaarten om een thematische atlas te maken

Een speciale interface stelt u in staat om kaarten te selecteren die kunnen worden geassocieerd om een thematische atlas te maken.

De inverse link wordt automatisch gegenereerd.

Toevoegen van bestanden aan de kaart

Het is mogelijk om bestanden aan de kaart toe te voegen. U moet dan een label geven aan de link waarmee u het bestand kan downloaden.

Voor de verschillende talen moeten bestanden worden geüpload, omdat externe bronnen soms in afzonderlijke bestanden worden vertaald.

Toevoegen van een datalaag

Bij het toevoegen van een datalaag verschijnt een tabel. Deze laatste biedt alle metadatasheets aan die op het platform beschikbaar zijn.

Voor informatie over het gebruik van de tabel wordt verwezen naar de documentatie van dat specifieke onderdeel.

Tijdens de selectie wordt een samenvatting van de informatie van de datalaag gepresenteerd. Deze informatie is deels afgeleid van wat er in de applicatie metadata gecodeerd is.

Overzicht van de laag op basis van het zoomniveau

De zichtbaarheid van elke datalaag kan worden aangepast aan het zoomniveau.

Dit is vooral nuttig voor de weergave van lagen met veel gegevens, die niet op grote schaal relevant zijn (bv. kadastrale laag).

Gegevensopmaak

De gegevensopmaak is volledig gedocumenteerd in de volgende paragraaf.

Standaard weergave

Het is mogelijk om te bepalen of de laag standaard zichtbaar is of niet.

Herschikken van de lagen

Het is mogelijk om de lagen opnieuw te rangschikken, om de zichtbaarheid zo goed mogelijk aan te passen.

Reset van de legende

Het is mogelijk om de legende te resetten na bevestiging.

Verwijderen van de laag

Het is mogelijk om na bevestiging de datalaag van de kaart te verwijderen.

Labellen van de legende

In het geval van een gecategoriseerde legende maakt het label van de legende het mogelijk om de titel van de laag te vervangen door meer bewerkte informatie, om zo de uitgevoerde categorisering nauwkeuriger te beschrijven.

In het geval van een eenvoudige legende fungeert dit label als ondertitel of extra beschrijvingsruimte.

Legende editor

De legende-editor is een tool panel waarmee u de visuele stijl van de legende kan creëren. Het is actief per datalaag.

Er is een knop voorzien om te schakelen tussen de kaart of de visualisatie van gegevens in tabelvorm. De tabelweergave is handig om nauwkeuriger te kunnen zien welke informatie er in de de datalaag staat.

De legende wordt in real time bijgewerkt wanneer er wijzigingen worden aangebracht.

Keuze van het type legende

Eenvoudige legende

De eenvoudige legende maakt geen onderscheid tussen bepaalde elementen, maar wordt toegepast op de gehele laag.

Categoriseerde legende

De gecategoriseerde legende laat u toe om categorieën te definiëren, met specifieke legendes.

De eerste stap is het selecteren van een kolom met informatie die als basis voor deze categorie zal dienen. De tabelweergave is hierbij nuttig.

Zodra de kolom is gekozen, moeten de categorieën worden aangemaakt en de termen die er deel van uitmaken worden toegevoegd.

Het is vervolgens mogelijk om aan elke categorie een bepaalde stijl te geven.

Doorlopende legende

De doorlopende legende is voor numerieke waarden. Hiermee kunt u waarde-intervallen definiëren die vervolgens individueel kunnen worden gelabeld.

Daarna kan een numerieke kolom worden geselecteerd.

Een optie voor het automatisch aanmaken van classificaties is ook beschikbaar.

Stijlinstellingen

Keuze van kleur

Met de widget voor kleurselectie kunt u een bekende waarde invoeren (RGB), of handmatig de gewenste kleur selecteren.

Het is mogelijk om de tint, helderheid, verzadiging en transparantie te bepalen.

Arcering

In het geval van veelhoeken is het mogelijk om de vorm te vullen met arceringen.

Dit is in veel gevallen een aanbevolen optie, omdat het mogelijk is om lagen over elkaar heen te leggen en tegelijkertijd alle informatie te visualiseren.

De dikte van lijnen kan worden aangepast op de arceringen.

Dikte van de lijnen

De dikte van de lijnen is aangegeven in aantal pixels.

Label instellingen

Het is mogelijk om voor elk element van de laag labels te tonen.

Om dit te doen, moet u de kolom kiezen die de weer te geven labels zal bevatten.

Het is mogelijk om de kleur van de labels, de tekst en het zoomniveau waarop de labels verschijnen te definiëren.

De positionering van de labels kan ingesteld worden volgens het type van de geometrische vorm:

Data opmaak

Het is mogelijk om de gegevens te formatteren die worden weergegeven wanneer de kaartbezoeker op een element van de kaart klikt.

Dit aspect is belangrijk, het draagt aanzienlijk bij aan de redactionele kwaliteit van de kaart.

Alle informatie wordt standaard gepresenteerd in een neutraal formaat.

Deze fiches worden hieronder aangeduid als individuele fiches.

Keuze van informatie

Het is mogelijk om gegevenskolommen te kiezen, of specifieke widgets om een individuele fiche aan te maken. Deze elementen kunnen steeds opnieuw worden geordend om de informatie in de individuele fiche prioritair te ordenen.

Opmaak van de stijl van informatie

Type gegevens

Gegevens kunnen van verschillende aard zijn en kunnen daarom worden geformatteerd. Het is dus mogelijk om het type gegevens in kwestie te kiezen, om deze zo automatisch mogelijk te kunnen presenteren. Bijvoorbeeld, image urls, html of platte tekst zullen niet op dezelfde manier behandeld worden.

Het is mogelijk om te kiezen om de kolomtitel weer te geven. Indien dit het geval is, zal deze laatste worden vervangen door de meertalige aliassen die in de aanvraag zijn gedefinieerd alias.

Tekstformaten en -stijlen stellen u in staat om de presentatie van de waarden aan te passen.

Specifieke widgets

Specifieke presentatiewidgets kunnen worden ontwikkeld om op maat gemaakte weergaven van de beschikbare gegevens te maken.

Cirkeldiagram

De cirkeldiagram widget stelt u in staat om cirkeldiagrammen te maken van digitale gegevens.

Het is mogelijk om een normale of logaritmische schaal te gebruiken en een normale of dynamische straal te kiezen.

Om het diagram te bouwen, moet je de numerieke kolommen kiezen die met elkaar in verband staan.

Het is mogelijk om het label alsook de kleur van elke classificatie te bepalen.

Tijdreeksen

Vrije tekst

Met de vrije tekst kunt u op alle afzonderlijke bladen een tekst invoegen.

Exporteer optie

De exporteerbare gegevens zijn de gegevens die in het individuele bestand zijn geselecteerd.

Het is mogelijk om de exportknop niet te presenteren aan de persoon die de kaart bekijkt, maar het is belangrijk te weten dat dit een technisch bekwame gebruiker er niet van weerhoudt om de gegevens te downloaden die gebruikt zijn om de kaart op te bouwen.