documentatie

zonnekaart

illustratie

De zonnekaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een meer specifieke toepassing van cartostation, en beantwoordt namelijk aan een specifieke vraag van de dienst energie binnen Leefmilieu Brussel. Het is op maat gemaakt voor het dataschema van Leefmilieu Brussel.

Dit is een applicatie voor het grote publiek, om wetenschappelijk onderbouwde informatie te verstrekken over het potentieel aan zonne-energie per gebouw in de regio.

Deze applicatie is in gebruik op dit adres: https://geodata.environnement.brussels/client/solar/

Een FAQ is beschikbaar op dit adres: https://environnement.brussels/content/carte-solaire-de-la-region-bruxelloise-faq