documentatie

plannen en projecten

De applicatie plannen en projecten is een applicatie die specifiek ontworpen is voor het Perspective.brussels dataschema.

De applicatie plannen en projecten stelt u in staat om informatie met betrekking tot projectplannen en vastgoedprojecten te coderen en visualiseren. Eén van de bijzonderheden ervan is het bewaren van de hele geschiedenis van de gecodeerde informatie.

Deze applicatie biedt een projectmatige aanpak.
Voor een meer globale aanpak, in de vorm van een lijst van projecten, zie de toepassing queries.

Deze applicatie biedt de volgende mogelijkheden:

Alle informatie wordt opgeslagen en is beschikbaar voor raadpleging. Een toelatingssysteem stelt u in staat om te bepalen voor wie de gecodeerde informatie bedoeld is.

Project visualisatie

Eenvoudige visualisatie van projecten op de kaart

De kaart visualiseert projecten aan de hand van geometrische vormen.

NB: Projecten zonder geometrische vorm worden niet op de kaart weergegeven.

De selectie op de kaart gebeurt in twee stappen, zodat u kan kiezen tussen de projecten die over elkaar heen geplaatst zijn.

Deze cartografische visualisatie is een eenvoudige visualisatie zonder legende. Voor meer gedetailleerde cartografische weergaven van de projecten, zie atlas om de beschikbare kaarten te bekijken.

Zoeken naar een project aan de hand van specifieke criteriea (Naam, NOVA referentie, Capakey, etc..)

Bekijk de animatie

illustratie

In het zoekveld kunt u projecten filteren op basis van verschillende criteria.

Visualisatie informatieprofielen

Bekijk de animatie

illustratie

De hoeveelheid gecodeerde informatie per project kan aanzienlijk zijn en er kunnen meerdere visualisatie mogelijkheden nodig zijn.

Er is tevens een visualisatie- en coderingsprofielsysteem opgezet om specifieke opmaak van informatie te bieden.

Deze profielen kunnen worden bewerkt door de platformbeheerders. Zie de documentatie over het maken van profielen

Alle visualisatieprofielen zijn beschikbaar voor alle gebruikers. Dit is geen recht op toegang tot het informatiesysteem, maar een aanvullend hulpmiddel voor de visualisatie en presentatie van informatie.

Tijdslijn om de geschiedenis van een project te bekijken

De tijdslijn geeft u de mogelijkheid om de geschiedenis van een project te bekijken.

illustratie

Automatische data-aggregatie volgens bepaalde vooraf gedefinieerde datastructuren

Voor zeer specifieke visualisatiebehoeften kunnen gespecialiseerde widgets worden ontwikkeld, terwijl ze aangepast aan de projectbladen worden geïntegreerd.

Deze widgets kunnen worden geactiveerd via de definitie van de visualisatieprofielen.

Zie de documentatie over het maken van profielen

Deze widgets kunnen zeer gevarieerd zijn: ze kunnen gegevens op afstand, syntheses en berekeningen op basis van de gegevens die in het huidige project zijn gecodeerd, en speciale visualisaties (3D, slideshows,….) presenteren.

Projectcodering en toevoegen van informatie

Algemene informatie

Het is belangrijk om te weten dat het systeem ontworpen is om de geschiedenis van alle gecodeerde informatie bij te houden. Daarom is er geen functie beschikbaar om informatie eenvoudig te verwijderen.

Dit brengt een vorm van complexiteit met zich mee, maar op lange termijn kan men beschikken over de hele evolutie van een project en de informatie die eraan verbonden is, vanaf het onstaan van het project tot de voltooiing ervan.

Een nieuw project creëren

Bekijk de animatie

illustratie

De creatie van een nieuw project wordt gedaan op de homepage.
Een naam geven aan het project is verplicht. Dit is namelijk de minimale informatie die nodig is om het een project in de databank aan te maken.

Codering volgens visualisatieprofielen

Visualisatieprofielen worden ook gebruikt voor de te coderen informatie.

In het geval van regelmatige coderingen is het daarom aanbevolen om één of meer speciale profielen tot uw beschikking te hebben om deze taak te vergemakkelijken.

Overzicht van de informatie in de actuele staat

Een overzicht van de informatie in de actuele staat is steeds beschikbaar.

illustratie

Overzicht van de geschiedenis van de gecodeerde informatie

Wanneer nieuwe informatie wordt gecodeerd, komt deze “bovenop” de vorige informatie: informatie wordt nooit verwijderd, maar evolueert in de loop van de tijd.

Ook is het mogelijk om bij het coderen van gegevens via de tijdslijn de vroegere status van deze informatie te bekijken.

Pre-validatie en proofreading voor de definitieve validatie

Bekijk de animatie

illustratie

Om coderingsfouten te voorkomen, vereist de validatie van gecodeerde informatie twee stappen:

een pre-validatie aan het einde van elke codering om een “mandje” met nieuwe informatie te vullen,

aan het einde van de codering van de nieuwe informatie dient een nalezing te gebeuren, gevolgd door een definitieve validatie.

Geometrische vormen: manuele creatie van geometrische vormen

Bekijk de animatie

illustratie

Het toevoegen van een geometrische vorm voor een project kan met de hand gebeuren.

Om een punt toe te voegen, klikt u op de kaart op de gewenste locatie.

Om een lijn of veelhoek te creëren, moeten lijnen op de kaart worden getekend om de gewenste vorm te creëren.

Voor meer informatie over de tekening op de kaart, zie de documentatie van de kaart.

Geometrische vormen: creatie van geometrische vormen uit referentielagen

Het is ook mogelijk om een bestaande geometrische vorm te selecteren uit de referentielagen van het platform.

Deze referentielagen worden beheerd door de technische operatoren van het platform.

Toevoegen van een afbeelding

Het is mogelijk om een project te illustreren met een afbeelding.

In geval van publiek gebruik dienen de beeldrechten in deze context voorzien te zijn, en dient tevens de bron van het beeld vermeld te worden.

Toevoegen van een document

Het is ook mogelijk om documenten bij een project te voegen. Deze zijn dan beschikbaar om te downloaden.

Toevoegen van een link

Het is mogelijk om links toe te voegen via notities.
Een URL wordt automatisch omgezet in een link.
Om een label aan te maken, moet de link als volgt gestructureerd zijn: [Link label](url)

Verbinding met NOVA en automatische gegevensverzameling

Er is een verbinding met NOVA voorzien. Door te verwijzen naar een NOVA-mapnummer geeft het systeem de meest recente NOVA-gegevens weer die beschikbaar zijn.

Verbinding met het Dictionnaire des Écoles en automatische gegevensverzameling

Er is een verbinding met het Dictionnaire des Écoles voorzien. Door te verwijzen naar een map in het Dictionnaire des Écoles, toont het systeem de meest recente gegevens die beschikbaar zijn.

> -->

Controle en kwaliteit van de informatie

Algemene informatie

Vragen over de kwaliteit van de gecodeerde informatie en de toegang tot een deel ervan kunnen worden beantwoord aan de hand van organisatorische instrumenten, gebaseerd op de gebruikersregels van dit platform.

Deze organisatorische instrumenten kunnen worden ondersteund door een reeks tools, die het mogelijk maken deze kwesties in verschillende gradaties aan te pakken.

Ten eerste maakt de validatie van de codering in twee stappen het mogelijk om de fouten die zich in dit stadium kunnen voordoen, te beperken.

Vervolgens is het mogelijk om op de hoogte te worden gesteld wanneer nieuwe informatie over een bepaald project wordt gecodeerd, om een nalezing uit te voeren.

In geval van peer-review is het ook mogelijk om labels te gebruiken die de kwaliteit van de informatie kwalificeren (bv. “te verifiëren”, “definitieve gegevens” enz.).

Ten slotte is het mogelijk om te bepalen tot welk publiek de informatie gericht is, bijvoorbeeld dat ze enkel intern en niet buiten een kleine kring verspreid kan worden.

Deze tools zijn beschikbaar op de schaal van de projectinformatie-unit van een project, niet op het hele project.
Ter voorbeeld, de naam van een schoolproject kan een andere status hebben dan een aantal ruimtes in aanbouw.

Meldingen

illustratie

Een notificatiesysteem stelt u in staat om op de hoogte te blijven van updates van de informatie per project.

Deze meldingen leggen een rechtstreeks verband met het betrokken project.

Deze functie is op verschillende manieren beschikbaar:

Kwalificatie van de informatie - Labels

Bekijk de animatie

illustratie

Elk stukje informatie kan worden gekwalificeerd door middel van labels. Het labelbeheer is in handen van de platformbeheerders, zodat zij gemakkelijk kunnen evolueren en de organisatie van het gebruik kunnen ondersteunen.

Alle gebruikers kunnen de informatie kwalificeren.

nb : Labels zijn bedoeld om informatie te kwalificeren, dus hun definitie moet een gemeenschappelijke richtlijn volgen, die wordt gedeeld door de gebruikers.

Zichtbaarheidscontrole - Hoorzittingen

Bekijk de animatie

illustratie

Bij het coderen van informatie moet een keuze worden gemaakt van het doelpubliek waarvoor de informatie bestemd is.

Als er geen keuze wordt gemaakt, zal de gecodeerde informatie enkel zichtbaar zijn voor de auteur.

Het is belangrijk op te merken dat dit systeem van doelpublieken transversaal is voor het platform, wat betekent dat een gebruiker die geen toegang heeft tot informatie in de Plannen en Projecten applicatie ook geen toegang heeft tot deze informatie bij een zoekopdracht met betrekking tot deze informatie.

Het beheer van het doelpubliek is in handen van de platformbeheerders, zij en de gebruikers die er deel van uitmaken kunnen nieuwe categorieën aanmaken.

Informatiegeschiedenis

Hoorzittingen en labels worden bijgehouden in de informatiegeschiedenis.