documentatie

embed

Een vereenvoudigde versie van atlas om een kaart te presenteren op een andere site

illustratie Voorbeeld van een kaart die op een andere site is ingebouwd

Dit is een vereenvoudigde versie van atlas, die wordt gebruikt om kaarten te bekijken wanneer ze zijn ingebed op andere sites.

Deze applicatie presenteert de kaart, de titel, de beschrijving en de legende, evenals de functies om elementen op de kaart te selecteren en naar het Frans of Nederlands over te schakelen.

Een link naar de kaart in atlas stelt u in staat deze te bekijken met alle atlas-tools.

Hoe integreer je een kaart van cartostation in een andere site?

De eenvoudigste oplossing is technisch gezien om de voorgestelde code te kopiëren naar een kaart in de atlas applicatie en deze in de HTML-code van de pagina van uw site in te voegen.

In het geval van een manuele embed, moet de persoon die het iframe maakt, ervoor zorgen dat de url van de kaart naar de embed applicatie wijst, en niet naar atlas.

Voor embed en atlas zijn de url’s als volgt gestructureerd: https://nom-de-domaine.be/client/nom-application/id-de-la-carte

Bvb:
Link naar de atlas-kaart: https://geodata.environnement.brussels/client/view****view/91d65c0e-b46e-b46e-4053-b8a0-51a15f1fb433

Link naar Embed kaart: https://geodata.environnement.brussels/client/embed/91d65c0e-b46e-4053-b8a0-51a15f1fb433.

Weergave van de applicatie

embed is een toepassing die niet bedoeld is om zichtbaar te zijn in de dashboard applicatie. Het moet echter wel ingeschakeld zijn tijdens de implementatie van cartostation om bruikbaar te zijn.

Deze applicatie wordt automatisch gebruikt wanneer de code van een andere site wordt gekopieerd van de overeenkomstige widget in atlas.